Orange Media

Vanuit de hoofdstad van Limburg bedient Orange Media dagelijks de omroepen met video uit de regio. Belangrijk hierbij is het vertellen van een verhaal, met een kop en een staart, helder van begin tot eind. Als experts in het visualiseren van een boodschap is Orange Media partner van een groot aantal organisaties.

Xavier Comuth, algemeen directeur Orange Media, is direct betrokken bij de dagelijkse productie. Comuth heeft als cameraman jaren ervaring met het registreren van kleine en grote nieuws gebeurtenissen voor (inter)nationale nieuwsmedia. “De kunst is om de kennis uit de televisiewereld ook voor ondernemingen beschikbaar te maken.”, aldus Comuth.

Hij filmt op een vertellende manier, iets dat ook duidelijk terugkomt in producties die door Orange Media in opdracht van bedrijven worden gemaakt. Dicht op de huid kruipen van de geïnterviewde of helemaal een worden met je onderwerp, dat is volgens Comuth het begin van een goed verhaal.